Affärsidé

OM ERICO

Affärsidé 

Vision

Erico ska bli den ledande och mest pålitliga leverantören av begagnat träemballage i Nord- & Centraleuropa.

Mission

Erico ska uppfylla våra kunders behov av begagnat träemballage även i tider när andra aktörer har svårt att leverera.

Affärsidé

Erico ska kontinuerligt erbjuda snabb och pålitlig service till våra kunder i Sverige och Europa genom:

  •       Strategiskt placerade lager
  •       Smarta logistiska lösningar
  •       Ledande marknadskunskap
  •       Kontinuerlig strävan efter förbättring och utveckling

Menu

Settings